ACTIVITY NEWS
INFORMATION
GENERAL MANAGERS
DAN & KYU LIST
REPRESENTATIVE
KATA LIST
LINKS
GUESTBOOK
STYLE LIST
ONLINE STORE
   
| CONTACT | LOGIN
 
Information
IWBF-HAKEMLK BILGILERI
APPENDIX 1: the terminology
SHOMENI REI
FLAG TO SALUTE
BAYRAK SELAMI
Orta hakem di?er hakemleri ve yary?macylary
Bayrak tarafyna döndürerek selam verdirir


ATOSHI BARAKU
FINISH 15 SECOND
BYTY?E 15 SANYYE KALDI
Orta Hakem müsabyklara müsabakanyn bitmesine
15 saniye kaldy?yny bildirmesi”.


YAME
STOP
DUR
Orta Hakemin Müsabakayy durdurmasy


MOTO NO ICHI
STARTING POSITION
BA?LAMA POZYZYONU
Yary?macylar ve orta hakemin ba?lama pozizyonuna
gelmesi


KAMAYITE
ATTENTYON
HAZIROL
Orta Hakem Yary?macylara müsabakaya hazyr
Olmalaryny söylemesi


HAJIME
START
BA?LA
Orta Hakem yary?macylara yary?maya ba?la komutu
Verir ve yary?macylar hakemin dur komutuna kadar
Müsabakaya devam ederler


ENCHO-SEN
ONE MUNITE EXTENSION
1 DAKYKA UZATMA
Orta hakem musabyklar arasynda e?itlik oldu?unda
Müsabakayy bir dakika uzatyr


HANTEI
DECISION
KARAR VERME
Bütün hakemlerin birlikte karar vermesi


HIKIWAKE
DRAW
BERABERLYK
Büsabyklaryn berabere kalmasy


TORIMASEN
NOTHYNG
HYÇBYR?EY YOK

Müsabyklaryn gecerli tekni?i yok


AIUCHI
SAMA TIME
AYNI ANDA
Yary?macylaryn birbirlerine uyguladyklary teknik ayny anda yapylmasy


SHIKKAKU
DISQUALIFY
ATILMA CEZASI

Müsabyklardan herhangi biri veya ikisi bariz ?ekilde
Yary?mayy kavgaya döndürürse veya yary?macylardan biri belirli ?ekilde rakibini sakatlyyycy hareket yaparsa yary?madan ihraç edilir


KIKEN
RENUNCIATION
YARI?MAYI BIRAKMAK
HASTALANMAK
SAKATLANMAK
Yary?macylardan biri yary?amyyacak gibi rahatsyz veya sakat olursa kendi antrenörü tarafyndan orta hakeme bilgi verilir veya müsabaka alanyna gelmeyen sporcular için kullanylan terimdir.AKA (SHIRO) NO KACHI
Red (Blue) wins
The Referee obliquely raises his arm on the side of the winner.


JOGAI
EXIT (MATCH AREA)
MÜSABAKA ALAN CYZGYSY YHLALY
Müsabaka alany cizgisi ihlalinde verilen uyaryJOGAI CUHY
EXIT PENALTY (MATCH AREA)

MÜSABAKA ALAN
ÇYZGYSY YHLALY TEKRARINDA
VERYLECEK CEZA
Yary?macylar Müsabaka alan cizgisini tekrer ihlal ettikleri taktirde kendilerine ceza uygulanyr


MUBOBI
SELF ENDANGERMENT
TEHLYKELY ATAK
Müsabyklaryn birbirlerine uyguladyklary tekniklerin tehlikeli boyuta ula?masy


CUHI
WARNING
UYARI

Yary?macylaryn kual dy?y davrany?larynda kendilerinin birdaha yapmamalary gerektihini belirten ikaz


KEIKOKU
WARNING PENALTY
KURAL YHLALY CEZASI
YARIM PUAN KAYBI
Yary?macylar kural dy?y hareketlere 2.inci kez yapty?y taktirde verilen bu ceza sonucunda kural dy?y hareketi yapan ki?i kar?y tarafa yarym puan verir


HANSOKU-CHUI
WARNING NIHON PENALTY
KURAL YHLALY CEZASI
TAM 1.PUAN KAYBI

Yary?macy kural dy?y hareketlerine 3 üncü kez yapty?y
Taktirde kendisine verilen bu ceza neticesinde rakibine 1.puan verece?inden müsabakadan ihraç edilir


SHINBANI REI

HAKEME SELAM
Yary?macylaryn ve di?er Hakemlerin Orta Hakeme
Vermesi gereken selam


OTOGARI REI
COMPETITORS TO SALUTE
YARI?MACILARIN SELAMI
Yary?macylaryn müsabakadan once birbirlerini selamlamasy


APPENDIX 2: Gestures and flag signals

ANNOUNCEMENTS AND GESTURES OF THE REFEREE


SHOMENY REI
FLAG TO SALUTE
BAYRAK SELAMI


SHINBANI REI
REFEREE TO SALUTE
HAKEME SELAM-KAMAITE HAJIME
ATTENTYON START
HAZIROL- BA?LA


YAME
STOP
DUR

TORIMASEN
NOTHYNG
BYR?EY YOK

CUHI
WARNING
YKAZ
CONTACT
EXCESSIVE
A?IRI TEMAS KONTAKT


IPPON (1 point)
COMPLETE POINTS
TAM PUAN (1.PUAN)


WAZARI 2/1 Points)
HALF POINTS
YARIM PUAN 2/1 PUAN


NO KACHI (Win)
WICTORIOUS
GALYP TARAF

KEIKOKU
WARNING PENALTY
KURAL YHLALY CEZASI
YARIM PUAN KAYBI


HANSOKU-CHUI
WARNING NIHON PENALTY
KURAL YHLALY CEZASI
TAM 1.PUAN KAYBI
YARI?MADAN YHRAÇ

SHIKKAKU
DISQUALIFY
AGIR CEZA YARI?MADAN ATILMA CEZASI

JOGAI
EXIT (MATCH AREA
MÜSABAKA ALAN CYZGYSY YHLALY
YKAZ

JOGAI CUHY
EXIT PENALTY (MATCH AREA)
MÜSABAKA ALAN
ÇYZGYSY YHLALY TEKRARINDA
VERYLECEK CEZA


JOGAI CUHY NI
EXIT PENALTY 2. (MATCH AREA)
MÜSABAKA ALAN
ÇYZGYSY YHLALY 3 ÜNCÜ TEKRARINDA
VERYLECEK CEZA KAR?I TARAFA YARIM PUAN VERYR


JOGAI SHIKKAKU
EXIT PENALTY 4. (MATCH AREA) DISQUALIFY
MÜSABAKA ALAN ÇYZGYSY YHLALY 4 ÜNCÜ DEFA TEKRER EDYLMESY YARI?MACIYI MÜSABAKADAN YHRAÇ EDER

FU GOSHIN SHUGO
REFEREES ASSEMBLY
HAKEMLERY ÇA?IRMA
HAKEM TOPLANTISI

TORIMASEN
NOTHYNG
HERHANGY BYR PUAN YOK

HIKIWAKE
DRAW
BERABERLYKAIUCHI
SAMA TIME
AYNI ANDA YAPILAN TEKNYK


BLOCK
TECHNIQUE BLOCKED OR OFF TARGET.
BLOKTA KALAN TEKNYK

MUBOBI
SELF ENDANGERMENT
TEHLYKELY ATAK

PASS
TECHNIQUE MISSED
GEÇERLY OLMAYAN TEKNYK


DISTANCE
INCORRECT. (Extended)
UZAK ARALIKLI TEKNYK


KIKEN
RENUNCIATION
MÜSABAKAYA DEVAM EDEMYYEN
DESIGNED BY

Total Visitors: 603079 - Visitor of Today: 131